Google će sada omogućiti korisnicima da zatraže uklanjanje, za rezultate pretrage koji sadrže lične podatke.

Gugl proširuje svoj žalbeni proces za uklanjanje spiskova pretrage koji uključuju lične podatke, pri čemu korisnici sada mogu da zahtevaju izostavljanje pretraživanja indeksa pretrage za veb stranice koje navode njihovu adresu i kontakt informacije, između ostalih potencijalnih identifikatora.

Kao što je Google objasnio:

„Prema ovom novom proširenju smernica, ljudi sada mogu da zahtevaju uklanjanje dodatnih vrsta informacija kada ih pronađu u rezultatima pretrage, uključujući lične kontakt informacije kao što su broj telefona, adresa e-pošte ili fizička adresa. Smernice takođe dozvoljavaju uklanjanje dodatnih informacija koje mogu predstavljati rizik od krađe identiteta, kao što su poverljivi akreditivi za prijavu, kada se pojave u rezultatima pretrage.“

To bi moglo imati niz implikacija za čitav niz sajtova, pri čemu bi neke društvene mreže potencijalno morale da ponovo procene svoje liste kako bi se uverile da su u skladu sa ovim novim propisima.

Iako postaju primenjivi samo kada ih pokrene pojedinac, što znači da verovatno ne postoji mnogo ažuriranja koja bi trebalo da se implementiraju. Ali moglo bi da se vidi da su neke veb stranice uklonjene iz Google-ovog indeksa ako se gigantu za pretragu pokrene slučaj koji zahteva akciju u vezi sa tim.

Gugl već dugo pruža mogućnost da zahteva cenzuru određenih lista pretrage, pod određenim kriterijumima.

„U Google pretrazi imamo skup smernica koje omogućavaju ljudima da zahtevaju uklanjanje određenog sadržaja iz Pretrage, sa fokusom na veoma lični sadržaj koji, ako je javan, može da nanese direktnu štetu ljudima.“

Taj proces je uveden kao odgovor na evropsko zakonodavstvo „Pravo na zaborav“, koje je EU primenila još 2014. godine i daje pojedincima zakonsko pravo da traže od pretraživača poput Gugla da uklone određene rezultate za upite u vezi sa imenom osobe.

Prema Google-u:

„Prilikom odlučivanja šta da uklone, pretraživači moraju da razmotre da li su dotične informacije „netačne, neadekvatne, irelevantne ili preterane“ i da li postoji javni interes da informacije ostanu dostupne u rezultatima pretrage.

Dakle, ako postoje posebno štetni rezultati pretrage o vašem pojavljivanju, možda prošli pravni slučaj ili klevetnički post, koji bi mogli da naškode vašem ličnom ili profesionalnom ugledu, možete zatražiti da se ukloni, a Google će proceniti vaš podnesak u odnosu na njegovu de- kriterijumi za listanje.

Ovo je dodatno prošireno 2018. godine, kada je EU primenila Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), koja uključuje deo koji korisnicima interneta daje „pravo na brisanje“, pružajući veću kontrolu nad štetnim internet listama.

A sada se ponovo proširuje:

„Kada primimo zahteve za uklanjanje, procenićemo sav sadržaj na veb stranici kako bismo bili sigurni da ne ograničavamo dostupnost drugih informacija koje su široko korisne, na primer u novinskim člancima. Takođe ćemo proceniti da li se sadržaj pojavljuje kao deo javnog zapisa na sajtovima vlade ili zvaničnih izvora. U takvim slučajevima nećemo vršiti uklanjanja. Važno je zapamtiti da uklanjanje sadržaja iz Google pretrage neće ga ukloniti sa interneta, zbog čega ćete možda želeti da direktno kontaktirate veb lokaciju za hostovanje, ako vam to odgovara.“

To je važan element – sakrivanje rezultata pretrage ne briše informacije sa veba. Iako je Google možda najveći pretraživač i ključna tačka otkrića u mnogim slučajevima, ljudi će i dalje moći da pronađu originalne informacije, ako krenu da traže.

To je najnoviji korak u Google-ovim klauzulama o zaštiti podataka koje se postepeno proširuju, koje takođe uključuju njegove poteze za postepeno ukidanje praćenja kolačića i njegovo novije ažuriranje koje navodi kako programeri prate i koriste podatke u oglasima u Play prodavnici.

Similar Posts