YouTube i TikTok dodaju nove opcije za automatizovane titlove, poboljšavajući pristupačnost.

YouTube i TikTok dodaju nove opcije za automatizovane titlove, poboljšavajući pristupačnost.

YouTube je napravio novi korak u unapređenju upotrebe titlova u svojoj aplikaciji, dok TikTok takođe želi da proširi svoje funkcije pristupačnosti tako što će automatski titlovi biti dostupni na svim klipovima. Prvo, na YouTube-u – danas je glavni direktor za proizvode YouTube-a Nil Mohan najavio da kreatori mogu lakše da angažuju spoljne saradnike za kreiranje…

TikTok pokreće novu inicijativu za edukaciju o marketingu kako bi pomogao oglašivačima da maksimiziraju svoje mogućnosti.

TikTok pokreće novu inicijativu za edukaciju o marketingu kako bi pomogao oglašivačima da maksimiziraju svoje mogućnosti.

Kako radi na maksimiziranju svojih mogućnosti za prihod, TikTok pokreće novu obrazovnu inicijativu kako bi pomogao trgovcima da bolje razumeju i iskoriste različite funkcije platforme kako bi dosegli i angažovali TikTok publiku. Nazvan Univerzitet Partnerstva kreativnih agencija (CAP), program će voditi partnere agencija i slobodne kreativce kroz sve aspekte efektivnog kreiranja TikTok-a. Kao što je…