YouTube i TikTok dodaju nove opcije za automatizovane titlove, poboljšavajući pristupačnost.

YouTube i TikTok dodaju nove opcije za automatizovane titlove, poboljšavajući pristupačnost.

YouTube je napravio novi korak u unapređenju upotrebe titlova u svojoj aplikaciji, dok TikTok takođe želi da proširi svoje funkcije pristupačnosti tako što će automatski titlovi biti dostupni na svim klipovima. Prvo, na YouTube-u – danas je glavni direktor za proizvode YouTube-a Nil Mohan najavio da kreatori mogu lakše da angažuju spoljne saradnike za kreiranje…