Google će sada omogućiti korisnicima da zatraže uklanjanje, za rezultate pretrage koji sadrže lične podatke.

Google će sada omogućiti korisnicima da zatraže uklanjanje, za rezultate pretrage koji sadrže lične podatke.

Gugl proširuje svoj žalbeni proces za uklanjanje spiskova pretrage koji uključuju lične podatke, pri čemu korisnici sada mogu da zahtevaju izostavljanje pretraživanja indeksa pretrage za veb stranice koje navode njihovu adresu i kontakt informacije, između ostalih potencijalnih identifikatora. Kao što je Google objasnio: „Prema ovom novom proširenju smernica, ljudi sada mogu da zahtevaju uklanjanje dodatnih…