Meta dodaje nove kreativne alate u Spark AR Studio, omogućavajući naprednije efekte.

Meta dodaje nove kreativne alate u Spark AR Studio, omogućavajući naprednije efekte.

Meta daje kreatorima AR više alata za izgradnju u svom Spark AR studiju, uključujući interaktivne audio alate, poboljšano mapiranje dubine, mešanje efekata i još mnogo toga. Prvo, o audio opcijama – Meta uvodi „novi audio mehanizam“ koji će olakšati poboljšanja u obradi zvuka, što će kreatorima olakšati spajanje više audio izvora zajedno u efektima. „Na…